Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 02 tháng 10 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Giáo viên trường THCS Nguyễn Chí Diểu tích cực sử dụng CNTT trong dạy học

Giáo viên trường THCS Nguyễn Chí Diểu tích cực sử dụng CNTT trong dạy học

Trong nghị quyết Trung ương II, khoá VIII Đảng và Nhà nước ta khẳng định “đổi mới phương pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.”

Xem thêm

Thư viện ảnh

 • dsc 0833

 • dsc 0911

 • dsc 0795

 • dsc 0779

 • dsc 0670

 • dsc 0676

 • dsc 0778

 • dsc 0604

 • dsc 0768

 • dsc 0760

 • dsc 0646

 • dsc 0549

 • dsc 0860

 • dsc 0887

 • dsc 0851

 • dsc 0821

 • dsc 0715

 • dsc 0900

 • dsc 0901

 • dsc 0596

 • dsc 0854

 • dsc 0701

 • dsc 0829

 • dsc 0797

 • dsc 0800

 • dsc 0696

 • dsc 0816

 • dsc 0895

 • dsc 0814

 • dsc 0536

 • dsc 0646_1

 • dsc 0719

 • dsc 0726

 • dsc 0893

 • dsc 0679

 • dsc 0849

 • dsc 0661