Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban chấp hành Công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn

Cập nhật lúc : 17:02 14/08/2013  

Danh sách ban chấp hành Công đoàn

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Hồ Phúc Quang

Chủ tịch Công đoàn

2

Lê Khương

Phó Chủ tịch Công đoàn

3

Lê Thị Ngọc Hoa

Ủy viên

4

Phan Quốc Tấn

Ủy viên

5

Phan Vũ Thành Nhân

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Phương Loan

Ủy viên

Số lượt xem : 2682