Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban chấp hành Công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn

Cập nhật lúc : 17:02 14/08/2013  

Danh sách ban chấp hành Công đoàn

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Hồ Phúc Quang

Chủ tịch Công đoàn

2

Lê Khương

Phó Chủ tịch Công đoàn

3

Lê Thị Ngọc Hoa

Ủy viên

4

Phan Quốc Tấn

Ủy viên

5

Phan Vũ Thành Nhân

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Phương Loan

Ủy viên

Số lượt xem : 2681