Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng

Cập nhật lúc : 16:20 14/08/2013  

Danh sách Đảng viên

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Hoàng Thị  Thủy Bí thư
2 Hồ Phúc  Quang P. Bí thư
3 Tôn Nữ Phong Đảng viên
4 Lê Trương Mỹ Hoa Đảng viên
5 Tôn Thất  Hoài Đảng viên
6 Ngô Đức Đảng viên
7 Nguyễn Thị Cẩm Nhật Đảng viên
8 Phan Văn  Tường Đảng viên
9 Nguyễn Thị Anh Đào Đảng viên
10 Bùi Bảo Ngọc Đảng viên
11 Hồ Thị Như Ý Đảng viên
12 Nguyễn Thị Phương Loan Đảng viên
13 Lê Phan Huyền Trân Đảng viên
14 Ngô Văn Tám Đảng viên
15 Khương Đảng viên
16 Phan Thị Anh Thư Đảng viên
17 Nguyễn Thị Diệu Vân Đảng viên
18 Lê Văn  Tân Đảng viên
19 Phan Vũ Thành  Nhân Đảng viên
20 Nguyễn Thị Mai Hương Đảng viên
21 Hà Thị Thu Lan Đảng viên
22 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi Đảng viên
23 Nguyễn Thị Thùy Trang Đảng viên
24 Trần Thị Phúc Đảng viên
25 Lê Thị Ngọc Hoa Đảng viên
26 Phạm Thị Thúy Vân Đảng viên
27 Tôn Nữ Hồng Liên Đảng viên
28 Nguyễn Hoàng  Nam Đảng viên
29 Võ Thị Bích  Huế Đảng viên
30 Trương Văn  Minh Đảng viên
31 Phan Thị Tâm Linh Đảng viên
32 Nguyễn Thị Ý Đảng viên
33 Trần Thị Cẩm Nhung Đảng viên
34 Nguyễn Thị Ngọc  Đảng viên
35 Lê Thị Trúc Dự Đảng viên
Đảng viên

Số lượt xem : 3344