Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Sinh-Công nghệ

Tổ Sinh-Công nghệ

Cập nhật lúc : 15:35 15/08/2013  

Danh sách giáo viên

STT

HỌ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Tôn Nữ Hồng Liên

Sinh

 

2

Nguyễn Thị Ái Hà

Sinh

 

3

Nguyễn Thị Quý

Sinh

 

4

Cao Thị Hà

Sinh

 

5

Nguyễn Thị Kim Thông

Sinh

 

6

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Sinh

Tổ phó 

7

Lê Trương Mỹ Hoa

Công nghệ

Tổ trưởng

8

Ngô Thị Thu Thủy

Công nghệ

 

9

Trần Thị Phúc

Công nghệ

 

10

Võ Thị Bích Huế

Công nghệ

 

11

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Sinh

 

12

Phan Vũ Thành Nhân

NV Thiết bị

 

Số lượt xem : 3285