Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngoại ngữ

Tổ Ngoại ngữ

Cập nhật lúc : 15:48 15/08/2013  

Danh sách giáo viên

STT

HỌ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Diệu Vân

Anh văn

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Phương Loan

Anh văn

Tổ phó

3

Hoàng Lê Quế Trang

Anh văn

4

Nguyễn Thị Bội Hương

Anh văn

5

Trần Thị Ngọc Nhi

Anh văn

6

Trần Thị Thuý Vân

Anh văn

7

Lê Thị Hồng Vân

Anh văn

8

Phạm Thị Phương Trang

Anh văn

9

Trương Thị Phương Hoa

Anh văn

10

Trần Thị Nguyệt Minh

Pháp văn

11

Nguyễn Thị Ngọc Ny

Pháp văn

12

Nguyễn Thuỵ Vũ

Pháp văn

Số lượt xem : 4249