Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn

Tổ Văn

Cập nhật lúc : 17:16 14/08/2013  

Danh sách giáo viên

STT

HỌ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Lê Thị Trúc Dự

ĐHSP Văn

Tổ trưởng

2

Lê Thị Hà

ĐHSP Văn

Tổ phó

3

Chế Quang Hoàng

ĐHSP Văn

4

Dương Hoàng Hạnh Nguyên

ĐHSP Văn

5

Đoàn Thị Tuyết Nhung

ĐHSP Văn

6

Nguyễn Thị Mai Hương

ĐHSP Văn

7

Hồ Thị Như Ý

ĐHSP Văn

8

Nguyễn Thị Xuân Hương

ĐHSP Văn

Tổ phó

9

Hà Quang Thành

Thạc sĩ Văn

10

Trần Thị Nguyệt

ĐHSP Văn

11

Phan Thị Tâm Linh

ĐHSP Văn

12

Trương Thị Bích Thủy

Thạc sĩ Văn

13

Võ Thị Yến Thu

ĐHSP Văn

Số lượt xem : 4692