Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Thể mỹ

Tổ Thể mỹ

Cập nhật lúc : 15:43 15/08/2013  

Danh sách giáo viên

STT

HỌ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1

Hồ Phúc Quang

Thể dục

PHT

2

Tôn Thất Hoài

Thể dục

Tổ trưởng

3

Phan Văn Tường

Thể dục

 

4

Trương Văn Minh

Thể dục

 

5

Lê Văn Tân

Thể dục

 

6

Nguyễn Hoàng Nam

 Thể dục  

7

Nguyễn Thị Mai Anh

Mỹ thuật

 

8

Nguyễn Thị Ý

Mỹ thuật

 

9

Nguyễn Thị Như Ái

Nhạc

 

10

Lê Khương

Nhạc

Tổ  phó

11

Nguyễn Thị Cẩm Nhật

Nhạc

 

Số lượt xem : 3081