Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Tin

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:24 14/08/2013  

Danh sách giáo viên

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Anh Đào TT
2 Ngô Đức Vũ PTT
3 Trần Thị Cẩm Nhung PTT
4 Hoàng Thị Kiều My  
5 Lê Thị Thanh Thủy  
6 Nguyễn Quốc Bửu  
7 Trần Sự  
8 Nguyễn Hữu Sung  
9 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi  
10 Nguyễn Thị Khánh Ngọc  
11 Hồ Tuyết Minh  
12 Phan Thị Tuyết Nhi  
13 Đặng Thị Ngọc Hằng  
14 Nguyễn Đăng Quý  
15 Ngô Thị Châu Loan  
16 Hồ Thị Hà My  
17 Hoàng Thị Kiều My  
18 Lê Nữ Nguyên Mẫn  

Số lượt xem : 5609