Thứ Hai, 21/06/2021

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn sử dụng SGK6 cả ngày  (TP: Toàn thể GV Toán và KHTN)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch

Buổi chiều

- Báo cáo kết quả đánh giá BDTX mô đun 01, 02 về PGD (Cô Phong)

Thứ Ba, 22/06/2021

Buổi sáng

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch

- 7h30: Tập huấn  sử dụng SGK6 cả ngày  (TP: Toàn thể GV Ngữ văn, Công nghệ, Tin học)

Buổi chiều

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch

Thứ Tư, 23/06/2021

Buổi sáng

- 7h30: Tập huấn sử dụng SGK6 cả ngày  (TP: Toàn thể GV GDTC, Trải nghiệm và Hướng nghiệp)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Tiếng Pháp)

Buổi chiều

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Tiếng Pháp)

Thứ Năm, 24/06/2021

Buổi sáng

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Tiếng Pháp)

- 7h30: Tập huấn sử dụng SGK6  (TP: Toàn thể GV Tiếng Anh, GDCD)

Buổi chiều

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Tiếng Pháp)

- 13h30: Tập huấn sử dụng SGK6  (TP: Toàn thể GV Âm nhạc)

Thứ Sáu, 25/06/2021

Buổi sáng

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Ngoại tuyến)

Buổi chiều

- 16h: Họp chi bộ tháng 6 online tại Zalo "CHI BỘ THCS NGUYEN CHI DIEU"

Thứ Bảy, 26/06/2021

Buổi sáng

- Sửa chữa CSVC, sắp xếp phòng bộ môn theo KH (Ban CSVC)

Buổi chiều

- 14h: Họp Hội đồng tuyển sinh 6 tại phòng truyền thống (Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh: Cô Phong , cô Bảo Ngọc, cô Hiền)

Chủ Nhật, 27/06/2021

Buổi sáng

Thực hiện ngày CN xanh (Tổ Ngoại ngữ)