Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 25 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:56 24/06/2021  

Tuần 25 năm 2021
Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/06/2021)

- 7h30: Tập huấn sử dụng SGK6 cả ngày  (TP: Toàn thể GV Toán và KHTN)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch

- Báo cáo kết quả đánh giá BDTX mô đun 01, 02 về PGD (Cô Phong)

Thứ Ba
(22/06/2021)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch

- 7h30: Tập huấn  sử dụng SGK6 cả ngày  (TP: Toàn thể GV Ngữ văn, Công nghệ, Tin học)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch

Thứ Tư
(23/06/2021)

- 7h30: Tập huấn sử dụng SGK6 cả ngày  (TP: Toàn thể GV GDTC, Trải nghiệm và Hướng nghiệp)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Tiếng Pháp)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Tiếng Pháp)

Thứ Năm
(24/06/2021)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Tiếng Pháp)

- 7h30: Tập huấn sử dụng SGK6  (TP: Toàn thể GV Tiếng Anh, GDCD)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Tiếng Pháp)

- 13h30: Tập huấn sử dụng SGK6  (TP: Toàn thể GV Âm nhạc)

Thứ Sáu
(25/06/2021)

- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo lịch (Ngoại tuyến)

- 16h: Họp chi bộ tháng 6 online tại Zalo "CHI BỘ THCS NGUYEN CHI DIEU"

Thứ Bảy
(26/06/2021)

- Sửa chữa CSVC, sắp xếp phòng bộ môn theo KH (Ban CSVC)

- 14h: Họp Hội đồng tuyển sinh 6 tại phòng truyền thống (Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh: Cô Phong , cô Bảo Ngọc, cô Hiền)

Chủ Nhật
(27/06/2021)

Thực hiện ngày CN xanh (Tổ Ngoại ngữ)