Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 23 tháng 01 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Một số hình ảnh cuộc thi “Khoa học – Kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2016-2017
Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tham gia cuộc thi khoa học – kỹ thuật học sinh trung học với đề tài: “Chế tạo gốm lọc nước từ bã cà phê ...

Trang 1/15
Các mục tin khác