Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Lễ phát động " Tháng An toàn giao thông & phong trào Vòng tay bè bạn " năm học 2016-2017
Trong buổi chào cờ của tuần học thứ 6, ngày 26/9/2016, tại sân trường THCS Nguyễn Chí Diểu, BGH, Liên Đội nhà trường, phát động một phong ...

Trang 1/14
Các mục tin khác